Az öntözendő terület kiterjedésétől (nagyságától) függően öntözőrendszer, öntözőfürt vagy öntözőtelep alakítható ki. Azonban a különböző típusú (esőztető) berendezések létesítésekor az elvégzendő építési munkák nagyságrendje és munkaigényessége is változó. Felsorolásszerűen általában az alábbi munkafolyamatok merülnek fel az öntözőrendszer kivitelezése során.


BEÉPÍTETT NYOMÓCSÖVES ESŐZTETŐ BERENDEZÉSEK

Kitűzés

A tervben szereplő nyomásközpontokat ellátó vízvezető csatornákat (öntözőfürtök vagy öntözőrendszerek esetében) valamint a beépített nyomócsövek nyomvonalait a kivitelezés első lépéseként kitűzzük.

Csővezeték munkagödre

A csővezeték munkagödrének olyan mélyen kell elhelyezkednie, hogy az elhelyezett nyomócsővezeték felső éle a terepszinttől legalább 0,80 m-re kerüljön. A munkagödör szélesség 200 mm belső átmérőjű csővezetékig 0,80 m, ezen felül legalább d+0,60 m. A munkagödröt közvetlenül a csővezeték elhelyezése előtt nyitjuk meg.
A tervszerinti munkaárok fenékvonalának biztosítása után szükséges a finom tükörvágás és a kötéseknél a fejgödrök kialakítása. Kedvezőtlen talajviszonyok esetén homokágyazattal biztosítjuk a csővezeték egyenletes felfekvését.

Csővezeték fektetése

A fővezeték fektetését a vízkivételtől (nyomásközponttól), a mellékvezetékeket pedig a fővezetéktől kell kezdeni. A sérült vagy törött csődarabok cserélhetősége miatt a dilatációk betartása szükséges.

Csővezeték iránytörései

Iránytörésnél – ha az nem ívcsövekkel történik – a csövekre, csővezetékekre vonatkozó szabványokban, előírásokban megengedett törésszöget nem szabad túllépni.

Csővezeték szerelése

A csővezeték szerelésénél a tervdokumentációban szereplő kötést kell alkalmazni (Simplex, Reka, Gibault, stb.). A kötések szerelésénél legfontosabb, hogy a kötések felszerelése után is a csővégek között legalább 1 cm hézag maradjon.

Acélvezeték és szerelvények korrózió elleni védelme

Acél szerelvényeket rozsdavédő mázolás után helyezzük csak a földbe. Acélvezetékeket korrózió ellen védeni kell, szükség esetén katódvédelemmel.

Csővezeték nyomáspróbája

Az összeszerelt csővezeték részleteiben helyezendő nyomás alá – szakaszos nyomáspróbák megejtésével. A szakaszos nyomáspróba megtartása előtt a csővezeték földprizmákkal terhelendő le a kötések szabadon hagyásával.

Földvisszatöltés

A földvisszatöltést 20 cm-es rétegekben kell végezni úgy, hogy a csővezeték sérülésének elkerülése érdekében a cső fölött 40 cm vastag földborításnál lehet csak a tömörítést elkezdeni.

Dinamikus terhelés

Homokos vagy kötött talajban a jól aláágyazott és tömörített munkaárokban elhelyezkedő vezeték a felette áthaladó forgalomból származó igénybevételeket elbírja.


HORDOZHATÓ CSŐVEZETÉKŰ ESŐZTETŐ BERENDEZÉS

Ebben az esetben az építési munkát csak a vízkivétel, a víz vezetését szolgáló csatornahálózat, a vasúti és útkereszteződéseket lehetővé tevő és egyéb műtárgyak létesítése jelenti.
A vízkivétel és tápcsatorna föld- és betonmunkáinál a hatályos előírásokat és szabványokat kell figyelembe venni.