Vízesés tervezés kivitelezés

Kertünkbe ma már beépíthetjük a legkülönfélébb szökőkutakat, vízjátékokat, vízeséseket. Míg a tavak nyugalmat árasztanak, addig a folyó víz mozgalmasságot visz a kertbe. A szökőkutakat lehetséges fényjátékkal is kiegészíteni, ami főleg este mutatós. Vízeséseket kialakíthatunk lépcsőzetes formában vagy lemásolhatunk egy hegyi patakot. Lépcsőzetes formánál úgy alakítjuk ki az egyes lépcsőket, hogy víz megfelelő eséssel haladjon az alsóbb formák felé. Ezt a típust a közel-keleti belső kertekben, nagyobb formában a levegő hűtésére használják.

A kerti tó fejezetnél már írtam arról, hogy mennyire látványos elem a víz. Valóban, a kert egyik leghatásosabb látványelem a víz, a másik ilyen elem a sziklakert. A víz nemcsak a látványán keresztül hat ránk, hanem a kísérő hanghatás is nyugtatóan hat az idegrendszerre. Aki időnkénti nyugalomra vágyik, annak kertjéből nem hiányozhat a víz valamilyen formája. Élettani hatása a páratartalom növelésében jelentkezik, ami által közvetlen környezetét lehűti. Ezért készütek az arab, a mór kertekben vízfolyások, szökőkutak, hiszen a nagy meleget kitűnően tudták ilyen módon elviselhetőbbé tenni. Természetesen az elsődleges funkció a díszités, ami más a mozgó és más az állóvizek esetében. Állóvizeknél a mozdulatlan vízfelület csillogásának, tükröződésének van szerepe. A mozgó vizeknél az eleven csillogás és a hanghatás kelti fel a figyelmet. Egyedi vízesés, csobogó tervezését és kivitelezését vállaljuk. Hívjon minket! Design Garden Kft.
A tervezés során elsősorban a vízarchitektúra elhelyzésével és formai kialakításával foglalkozunk, hiszen a kertben egy vízi elem fel kell, hogy hívja a szemlélő ember figyelmét. Modern csobogók kitűnően társíthatók kerti világítással. A modern led világítás számos megoldást kínál, hogy a vízarchitektúránkat este is élvezhessük és kiemelhessük. 

Mivel egy drága kerti elemről van szó, ezért tervezési alapelveket dolgoztunk ki, ami segítséget ad az esztétikus megvalósításhoz:

  • vízesést, csobogót ott helyezünk el, ahol teljes mértékben érvényesül, pl. tartózkodási helyek közelében, hangsúlyos pontokon
  • nagyobb kert esetében a hozzávezető utat célszerűen úgy alakítjuk ki, hogy az odavezető út során más és más látványban legyen része a szemlélőnek
  • a csobogó és vízesés közelében ülőhelyet célszerű kialakítani, hogy ott el lehessen tölteni néhány kellemes percet, órát
  • nagyon fontos nagyobb vízfelület esetén a tükröződés, ez olyan vízeséseknél jön számításba, amiknek a vize tóba csorog. A tükrözésre szánt látványt meg kell szerkeszteni! Ez kerti viszonyok között igen sok esetben egy szép formájú fát jelent, nagyobb vízfelületek, angol parkok esetében pedig épületet is. 
  • mivel a víz mindig az alacsonyabb szint felé folyik és jelzi a szintkülönbségeket, ezért pl. a kerti patak is kissé lejtős területen érvényesül a legjobban. 

 

Vízarchitektúrák a kertben

A kertben alkalmazott vízarchitektúra egyik formai kialakítása a csobogó. Amikor vízarchitektúrát tervezek, akkor számomra a kiindulási pont a víz természetbeni előfordulása. Csak ebből kiindulva lehet beilleszteni izlésesen a kertbe pl. a csobogót. 

A víz természetes előfordulása és a belőlük kialakítható mesterséges vízarchitektúrák:

  • Tó, természetes víztükör: vízmedence
  • Forrás: kút, csobogó
  • Ér, patak: patak
  • Vízesés: vízlépcső, kaszkád
  • Gejzír: szökőkút. Ez utóbbi furcsán hangozhat első hallásra, de ha belegondolunk akkor könnyen belátjuk, hogy a víz mozgalmasságát a szökőkút adja vissza a leglátványosabban.

Bármilyen vízarchitektúra tervezésénél fontos megvizsgálni, hogy mennyi lesz a vízigény és hogy rendelkezésre áll-e elegendő vezetékes vagy természetes vízforrásból származó víz. Hangsúlyozom, hogy egy ilyen vízi építmény építési és fenntartási költségei lényegesen magasabbak, mint egyéb kertarchitektura elemek építése, ill. egy egyszerűbb zöldfelület fenntartása.   

 

Csobogó

A csobogókat az ember az alulfakadó forrásokról mintázta, ezek alapján vitte be a kertjébe. Formai kialakításuk lényege, hogy a vizet lapos kövek hasadékából, kőtömbök nyílásából vezetjük ki, majd az alatta lévő köveken szétterülve csobogó hang kíséretében folyik le. A nagyméretű kőtömb köré nagyszemű, lapos köveket terítünk, ezek között folyik el a víz a csobogó által elrejtett medencében. Tehát a szűken vett csobogó esetében nincs összefüggő vízfelület, mint a kerti tónál.Egyedi vízesés, csobogó tervezését és kivitelezését vállaljuk. Hívjon minket! Design Garden Kft.
A csobogók a kert komoly esztétikai és dekorációs elemei, amennyiben nem giccsesen, minden természetes hatást mellőzve készülnek. Ezen kívül mikroklimatikus hatást is kifejtenek. A köveken szétterülő majd elfolyó víz párolgásával közvetlen környezetükben lehűtik a levegőt és növelik a páratartalmát. 

 

Vízesés, patak

A vízesés és patak esetében a legfontosabb, hogy természetes képi hatást érjünk el, enélkül a kertünk giccses eleme lesz! Nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni a szegélyük kialakítására és a mederborításra. A természetben is egy patak teljesen beleolvad a környezetébe. Nagy szerep jut a vízben élő növényeknek és állatoknak is, mert nemcsak mint díszítő elemek jelennek meg, hanem részt vesznek a patak vagy tó biológiai egyensúlyának kialakításában és fenntartásában is. Így elérhető, hogy a vízminőséget nem csak vegyszerekkel vagy vízcserével, hanem biológiai és fizikai módszerekkel biztosítsuk. 


Vízfolyás tervezés során előfordulhat, hogy egy meglévő patakot, erecskét kell a kertbe illeszteni, bár ez a ritkább eset. A gyakoribb, amikor mesterséges vízfolyást tervezünk.


Mesterséges vízfolyást, patakot tehát ahogy fentebb is említettem enyhén lejtős terepre tervezünk, a természetes előfordulásuknak megfelelően. A terepet a patak környezetében rendezzük, a víz útját a terepi adottságok, lejtések logikusan jelöljék ki. Kompozíciós szempontból a patakok nyomvonalát a növényzettel borított kertrészek határán, a kertrészlet szélén célszerű vezetni úgy, hogy a rálátást a burkolatokról vagy gyepfelületről biztosítsuk.


A vízellátás történhez fúrt vagy ásott kútból, mesterséges tóból vagy akár vezetékes vízhálózatról is. A patak nem csak önmagában létesülhet, hanem adott területen átfolyva tóba, medencébe vagy egy rejtett aknába torkollik. Ennek közelében helyezzük el a szigetelt aknát, ahol a szivattyú található. A szivattyú segítségével a víz az aknából a patak forrásáig jut vissza. A szivattyú teljesítményét a megmozgatott víz mennyisége és a patak két végpontja közti szintkülönbség határozza meg. A vízgépészeti és elektromos berendezéseket is célszerűen növényekkel eltakart helyen alakítjuk ki. Ha a patak vizét tóba vezetjük, akkor a szivattyút a tóban is el szoktuk helyezni.

Fontos a patak mederkeresztmetszetének méretezése, hiszen a látványon túl a rendelkezésre álló víz is tervezési tényező. Amennyiben hosszabb patak kivitelezéséről van szó, akkor a patakmederbe kisebb vízlépcsőket építünk be, hogy a vízutánpótlás szünetelése esetén is legyen víz az egyes mederszakaszokon. A szegély kialakítása történhet rönkfából, terméskőből, nagy szemű folyami kavicsból. A meder vízzárását általában fóliával történő borítással érjük el. Patak mellett sokszor ültetünk vízigényes növényzetet, valódi vízi növényeket, ezeket ültető edénybe helyezzük el, mert folyamatos vízborítást igényelnek.

A vízarchitektúra körüli növényzet kiválasztása nagy körültekintést igényel. Kerti viszonyok között nagy számban alkalmazunk vízpart imitátor növényeket, amelyek alkalmasak a vízparti hangulat kialakítására, de nem feltétlenül vízigényesek.