Sziklakert tervezés

A kertet, így a sziklakertet is mindig az épülethez kell igazítanunk, az épületet pedig a tájhoz, a terephez. A sziklakert tervezésnél alapfeltétel, hogy az összhatás természetes legyen, ellenkező esetben akár giccses is lehet. A sziklakert egy nagyon intenzíven fenntartott kerti elem, ezért a sziklakert tervezése során nagyon körültekintően járunk el. Fontos a tömbök megfelelő elhelyezése és a kövek típusának megválasztása.

A környezeti adottságoktól függően, az általunk kialakított sziklakertek két fő csoportba sorolhatóak:

  • tájképi sziklakertek
  • mértani sziklakertek

A mértani sziklakert kivitelezésénél a geometrikus formák lesznek a jellemzőek, fontos szerep jut a szimmetriának és a tengelyvonalaknak. Ilyenkor nagy szerep jut a kerttervezőnek, mert az az előnyös, ha a szimmetriát a teret alkotó száraz falakkal, ezek rendszerével, a növények tömegével érzékeltetjük.

A mértani sziklakert szárazon, kötőanyag nélkül összerakott, sziklakerti földkeverékkel hézagolt kőfalak, lépcsők és teraszok szabályos rendben való elrendezésével építünk. Ehhez tervezzük hozzá a kőlapos utakat, burkolatok szabályos kialakítását.

Tájképinek azt a sziklakertet nevezzük, amelyben a kertépítő a kő és növény valamely természetes előfordulási formáját és sajátosságait igyekszik visszaadni. Ilyen sziklakert tervezésénél a fő célunk az adott táj hangulatának visszaadása.

Fontos hangsúlyoznom, hogy a sziklakert a különböző típusok, stíluselemek keveréke, amelyben természetesen valamelyik típus vezető szerepet játszik.

Helyesnek és fontosnak tartom, hogy a sziklakert tervezése előtt a kert tervvel egyidőben kiültetési terv is készüljön a hozzá tartozó növényjegyzékkel.

 

Tájképi sziklakert építés

A tájképi sziklakert elhelyezése a terepen - Egy sziklakert általában csak nagyobb felületen mutat jól, bár kisebb kertben is megépíthető. A tenyérnyi helyre összezsúfolt földkupacok giccsesek. A sziklakert építés szempontjából a helyes tájolást fontosnak tartom. A tájolást lehetőség szerint a növény igényei szerint alakítjuk ki. A legkedvezőbb a keleti, déli vagy nyugati tájolások, de természetesen az árnyékot kedvelő növényeket is eltelepíthetjük, hiszen a sziklakert mikroklímát teremt.

Tereprendezés - A legfontosabb pontokat kitűzzük. A terven feltüntetett rézsűket, támfalakat és majdnem vízszintes felületeket alakítjük ki. Kötött talajon szükség lehet a megfelelő vízelvezetésre is, ami komoly szakértelmet kíván. Gondosan el kell távolítanunk az évelő gyommokat is, hiszen később a kövek közt kinőve sokkal több gondot fognak okozni.

A legfontosabb a kő - Mi abból indulunk ki, hogy sziklakert építése során a környező tájat, a természetet szeretnénk növényeivel és köveivel együtt a bevisszük a kertbe. Fontos kiemelnem, hogy a tájképi sziklakert csak egyféle kőből áll, tehát nem kőgyűjtemény! Nagyon csúnya látványt nyújt a különböző helyekről származó, különböző típusú, együttesen bántó kőtömeg. A sziklakert építésnél leggyakrabban a mészkövet, dolomitot és a homokkövet használjuk.

 

A mértani sziklakert építése

Sziklakertek tervezése, kivitelezése. Hívjon minket és megtervezzük önnek leendő kertjét. Desing Garden KftHa ilyen sziklakertet építünk, akkor nem a természetet akarjuk utánozni. A mértani sziklakert az ember alkotása, éppen ezért az ilyen típusnál az emberi beavatkozás nyomainak, az épített jellegnek kell uralkodnia. A mértani sziklakert építés lényege a feszes merevség. A mértani sziklakert legfontosabb megvalósulási formái:

  • Szárazon rakott falak
  • Süllyesztett sziklakert
  • Kőlapos utak
  • Szárazon megépített kerti lépcsők

Itt csak a szárazon rakott falakról írok, mert a többi formáról más helyen írok.

Síkok közötti szintkülönbség áthidalására rézsűt vagy támfalat alakítunk ki. A rézsű kialakítása általában olcsóbb és könnyebb kialakítani. A falak magasságát a statikai előírásokon kívül a területre való rálátás is meghatározza. A mértani sziklakert építése során, horizontmagasság feletti falat nem építünk. A legkedvezőbb a 40-60-80-120 cm falmagasság. A fal látványa akkor kellemes, ha kifutása van, ezért hosszú, nyújtott falfelüetek kialakítására törekszünk.

 

A tájképi sziklakert beültetése

A sziklakert az egyik legdrágább, de legmutatósabb kerti létesítmény. Hangulat teremtő hatású, emelett gyönyörködtet is. A legszebb sziklakert is elveszti azonban hangulatát, ha elüt a kert többi részétől. Ebből következően környezetének kialakítását nagyon fontosnak tartom, legalább annyira, mint magának a sziklakertnek a megépítését. A sziklakertet övező kertrész kialakításával érjük el, hogy otthona legyen a kertben, természetesnek hasson. Hogy a sziklakert és a kert más részei között meglegyen a kellő átmenet vagy éppen ellenkezőleg, a sziklakert kellőképpen elkülönüljön, a környezet megfelelő beültetésével érhetjük el. Ennek kivitelezése véleményem szerint kétféleképpen valósulhat meg:

- Nagyobb díszkertben, parkban lehetőség van arra, hogy az egész környezetet összehangoljuk a sziklakerttel, ami ezután szinte észrevétlenül megy át a buja kerti növényzetbe. A telepítés ilyenkor egy hegyi legelő vagy ritkás karsztbokorerdő képét idézheti meg. A sziklás, köves részt a gyepfelület határolja, elszórva beületett alacsony cserjefoltokkal, kisebb fákkal. Jól kombinálható növények a Cotinus, Rosae spp., Cotoneaster, Berberis, törpe Abiesek, a nagyobb Acer és Fraxinus fajok. A terjedő tövű cserjéket ültetjük a kövek mellé, szabálytalan, virágzó foltokat kialakítva. A sziklakerti hatás fokozása érdekében a növények közé itt-ott nagyobb követ süllyesztünk a gyepfelületbe vagy a sziklakerttel azonos rendszerben ültetve egyre ritkábban sziklakibúsákat építünk.

- Kisebb területen a fentiekre nincsen mód. Itt elválasztásképpen sűrűbb növényállományt telepíthetünk a sziklakert köré, elválasztva a kert többi részétől. Célszerűen egy vagy két irányból biztosítunk rálátást, ahonnan a kert többi része vagy a szomszéd telke nem látszik. Fontosnak tartom, hogy a telepítés tömött és szabálytalan legyen. Közvetlenül a sziklakert közelébe kisebb-nagyobb sziklakerti cserjét ültetünk (örökzöld vagy a termésükkel is díszítő fajokat), majd a sziklakerttel átellenes oldalon, buja fajtákkul zárjuk le a növényfalat.


A mértani sziklakert beültetése

A tájképi formavilághoz képest egészen más hangulatú a mértani sziklakert, a maga merev, vonalas formáival.

A növények kiválasztásakor azt vesszük figyelembe, hogy a beültetendő támfal melyik égtáj irányába néz, mennyire van beárnyékolva. A tájképi sziklakerthez hasonlóan, itt is más-más környezeti viszonyok alakulnak ki a tájolástól függően.Sziklakertek tervezése, kivitelezése. Hívjon minket és megtervezzük önnek leendő kertjét. Desing Garden Kft

Az északra néző falak nagyon ritkán kapnak közvetlen napfényt. Erre az oldalra telepítjük az árnyékot kedvelő növényeket. Ezek a falfelületek hűvösebbek, nyirkosabbak, télen-nyáron kisebb a hőingadozás. Hűvös, párás környezetet kívánó sziklakerti virágokat ültetünk be.

A keleti fekvésű falak a legelőnyösebbek: a hűvösebb, délelőtti órákban kapnak napot, nem forrósodnak fel, nem száradnak ki annyira. Ide ültetjük be a magasabb hegyekben honos, szárazságot kevésbé tűrő, sok fényt kívánó fajokat.

A délre vagy nyugatra néző falfelületek kedvezőtlenebbek, mert a nyári nagy melegben erősen átmelegszenek, kiszáradnak. Télen, derült időben itt a legnagyobb a hőingadozás. A nyári szárazságot, az áthevült kövek által visszasugárzott perzselő meleget, a téli hőingadozásokat csak a legedzettebb fajok viselik el. Ilyen helyre ültetjük az alacsonyabb hegyekben honos, szárazságtűrő, meleget kedvelő sziklanövényeket.

A sziklakert esetében tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit hova ültetünk. Fentieken kívül persze a növények habitusát, méreteit is figyelembe kell venni. Mivel a mértani sziklakert elsősorban szárazon rakott támfal, esetleg kerti lépcső, ezért csak tömött, párnás növésű vagy lecsüngő növekedésű fajt választunk.