Kertépítés, kertépítészet

A kert korábban is, a világ számos pontján az ember sokféle igényét elégítette ki. Voltak korok, amikor a kertet a díszkert jelentette, gondoljunk csak az ókori perzsa, egyiptomi kertekre, melyek lenyűgözték a kor emberét. Később, főleg a középkorban gyógyövényeket vagy gazdasági növényeket termesztettek a kertekben. A barokk időkben megjelentek a mértani pontossággal elrendezett díszkertek, később pedig az angol tájképi stílusú kertek. Látszik, hogy nemcsak esztétikai igényeket elégített és elégít ki ma is egy kert, hanem gazdasági hasznot is hozott és termelhet ma is. Ezeken kívül persze vannak botanikus kertek, erdei bemutató kertek, melyek megint csak másféle igényeket elégítenek ki. A kertépítés tehát az ókori egyiptomi vagy perzsa kertekhez képest nagyon sokat fejlődött, gazdagodott, de olykor le is egyszerűsödött, hiszen manapság például nagyon kevés barokk mintájú kert épül, azok sem magánkertként létesülnek.

 

Kertépítés giccsek nélkül

Az évszázadok folyamán, minél gazdagabbá tette az ember a saját életét úgy terjedtek el egyre jobban a kertek, bővültek a funkciói. Az évszázadok során a kert egyre inkább az önkifejezés eszközévé vált, hiszen már nem csak termelő funkciója mutatkozott, hanem a kertépítő szakemberek saját ötleteik és tudásuk alapján alakíthattak ki főúri kerteket. A korabeli nagy kertépítő szakemberek szinte mindegyike egyéni stílusjegyekkel dolgozott. A későbbi rohanó életforma miatt sajnos az ember egyre jobban elidegenedik önmagától és főképpen a természettől is, azonban a kertjében végzett „alkotásban” visszanyerheti elvesztett személyiségérzését. Ez sajnos gyakran torz formában, mesterkélten, a díszítés feltűnést keltő formájában jelenik meg, gondoljuk csak a kerti törpékre, kerti gólyákra, giccses virágágy szegélyekre, borzalmas kerítésekre, szakmaiságot nélkülöző banánfa ültetésre, stb.Egyedi kertek tervezése és kivitelezése, gyepszőnyeg telepítése a Design Garden Kft szakértelmével.

Reálisan mérjük fel lehetőségeinket!

A kert művelése szempontjából a mai emberek két csoportba oszthatóak. Az egyik csoportot azok alkotják, akiknek kevés szabadidejük van, az ő igényeiket legjobban a szőnyegtelepítésű házak, társasházak szolgálják leginkább. Ők 100-200 m2-es kis kerttel rendelkeznek, aminek a fenn tartása nem jelent sok munkát, azonban örömet, természetközelséget igen. 50-100 m2-es pázsit, törpecserjék, színes évelők, esetleg lugas, kis vízfelület kevés munkával jár, de igen szép és dekoratív lehet, ha profi kertépítő végzi el a kerttervezést és a kertépítést. Ez különösen igaz akkor, ha ez a kis felületű kert a lakás belső tereinek folytatása. A kisméretű kertet a legnehezebb megtervezni!
A több szabadidővel és akarattal rendelkező embereknek ajánlható a 200-300 négyszögöles (800-1000 m2-es) házikert. A fentieken túl a nagyobb gyepfelület, egynyári virágok, nagyobb méretű fák már munkaigényesebbek, több gondoskodást és odafigyelést is igényelnek. Az igazi kerttulajdonosnak nem teher pl. az őszi lehullott lomb gereblyézése, hiszen akár a gyerekeket is be lehet fogni, ami nagyon jó elfoglaltság lehet.
Igen fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kertben eltölthető munkaidőt reálisan mérje fel a kerttulajdonos, hiszen nincsen lehangolóbb látvány egy kezdeti lelkesedéssel berendezett, majd elhanyagolt kertnél. Természetesen vannak kertfenntartást végző kertépítő cégek is, akik profi módon tudják ezt a problémát megoldani.

 

Mutasd a kertedet és megmondom ki vagy!

A XXI. században a technikai fejlődés megállíthatatlan, a fejlődést látjuk a lakóházakon is, soha nem látott mértékben terjednek az ún. minimál stílusú házak. Látjuk a fejlődést a használati tárgyainkon, egyéb berendezéseinken és természetesen a kertépítésben is. Sajnos azonban a házikert a legtöbb esetben ezt a fejlődést egyáltalán nem tükrözi, hiába vannak trendek a kertépítésben, nagyon sok esetben lehangolóak a magyar kertek, sok esetben akkor is, amikor azt egy "szakember" készítette. Ezért (is) fontos a kertépítészet, a kertépítő szerepe. Nem mondhatunk le a kerttel kapcsolatban sem a művészi stílusjegyekről, formaelemekről. A kerti elemek és a növények esztétikai értékeket hordoznak, egy művészi kompozíció részei. Sajnos a családiházas városrészekben a kertek képe kertépítészeti szempontból igen sokszor siralmas. Éppen emiatt nem elégszünk meg egy tujasorral körbeültetett kerttel, mely semmi esetre sem nevezhető egyedinek és művészinek és amely – a tervező és a kivitelező részéről - semmilyen hozzáértést nem feltételez! Mindenképpen kívánatos, hogy a kerttulajdonosok is fejlettebb ízléssel rendelkezzenek, ezáltal egy nyugat-európai szintű kertművészet, kertépítészet alakulhatna ki hazánkban is.

 

Legyünk igényesek a kertünkre!

Magyarországon a kert szép vagy nem szép, gondozott vagy gondozatlan volta sajnos nem presztízskérdés. A legtöbb kerttulajdonos egyáltalán nem törődik azzal, hogy a kertjét lehetőség szerint kifogástalan állapotban tartsa. Ennek oka lehet anyagi, szakmai és persze lehet időhiány is. Gyakori látvány, hogy ízléses, modern ház körül csapnivaló kert éktelenkedik. Tőlünk nyugatra fekvő országokban, ahol már hosszú ideje kialakult a kertművészet kultúrája, a kertépítés magas szintje, a lakás kulturáltsági szintje a tulajdonos ízlésének fokmérője, a kert a kultúra mércéje. Kerttervezés és kertépítés, gyepszőnyeg telepítés, növényültetés. Hívjon minket, Design Garden Kft.

A legtöbb családiház-tulajdonosnak van annyi pénze, hogy nem a kerttervezésen, kertépítésen kellene takarékoskodnia. Természetesen tény, hogy a díszkert kialakítása, fenntartása pénzt emészt fel (ugyanúgy, ahogyan a lakás, a nyaraló, az autó fenntartása), tehát ezt nem mindenki engedheti meg magának. Természetes igény azonban a költségek csökkentése is, ez azonban nem mehet a kerti kép rovására. Ezért kell kerttervezés és a kertépítés során kertépítő szakember segítségét igénybe venni. Véleméyem szerint minden kertnek esztétikai értéket, sajátos jegyeket kell magán viselnie, a tulajdonos saját egyéniségét, lelkivilágát kell tükröznie. 

 

A kert legfontosabb eleme a NÖVÉNY

A kertépítészet során a növényeken kívül, melyek a kert legfontosabb élő elemei, egyéb kiegészítőket is felhasználhatunk. Sokan beleesnek abba a csapdába, hogy a kertjükben nem a növények kerülnek a középpontba, hanem valamelyik kerti kiegészítő kerül túlsúlyba. Jellemzően a térburkolatok kerülnek túlsúlyba, sok zöld felületetet leburkoltatnak a tulajdonosok, mivel a térburkolat nem igényel fenntartást. 
Az én véleményem azonban az, hogy mivel a kert egy élő alkotás, annak középpontjába a növényeket kell állítanunk. A növények kiválasztásához, tervezéséhez természetesen nagy szakértelem és tapasztalat szükséges. Ismerni kell a növény ökológiai igényét, méreteit, habitusát, virágzási idejüket. A kertépítőnek ismerni kell a társítható színeket és formákat. Csak ezen adatok birtokában lehet jól és természetszerűen összeválogatni a növényeket, pl. egy mediterrán kerthez, amelyik nem banánfából áll, hanem többek között ernyős és oszlopos formák ötvözetéből.
A növények kiválasztása elég nehéz, bonyolult folyamat, hiszen az utóbbi évtizedben sok újfajta növény jelent meg a piacon és jelenik meg napjainkban is, ezek egy része meglévő növények új fajai, másik részük trópusi vagy mediterrán növény hazai adaptálása. Sok kertépítő és kerttulajdonos is leragad az örökzöldeknél, azonban a választék ennél természetesebben sokkal nagyobb! Választhatunk fákból, cserjékből, díszfüvekből, egy- és kétnyáriakból, évelőkből, hagymásokból és gumósokból is.Egyénre szabott kertépítő szolgáltatásért hívjon minket, Design Garden Kft!