A kert korábban is, a világ számos pontján az ember sokféle igényét elégítette ki. Minél gazdagabbá tette az ember az életét úgy terjedtek egyre jobban a kertek, bővültek a funkciói, ehhez pedig a kertépítés is alkalmazkodott. Az évszázadok során a kert (áttételesen pedig a kertépítés) egyre inkább az önkifejezés eszközévé vált. A rohanó életforma miatt sajnos az ember elidegenedik önmagától és a természettől is, azonban a kertjében végzett "alkotásban visszanyerheti elvesztett személyiségérzését.


Ez sajnos gyakran torz formában, mesterkélten, a díszítés feltűnést keltő formájában jelenik meg. A kerttervezés és kertépítés során figyelembe kell venni, hogy a kert művelése szempontjából a mai emberek két csoportba oszthatóak. A kertépítés során felhasználható kerti elemeket is ennek megfelelően alkalmazzuk. Az egyik csoportot azok alkotják, akiknek kevés szabadidejük van, az ő igényeiket legjobban a szőnyegtelepítésű házak, társasházak szolgálják leginkább, a kertépítés során ezt figyelembe kell venni. Egy 100-200 m2-es átriumkert, nem jelent sok munkát, azonban örömet, természetközelséget igen. 50-100 m2-es pázsit, törpecserjék, színes évelők, esetleg lugas, kis vízfelület kevés munkával jár, de okszerű kertépítéssel igen szép és dekoratív lehet. Ez különösen igaz akkor, ha ez a kis felületű kert a lakás belső tereinek folytatása. A több szabadidővel és akarattal rendelkező embereknek ajánlható a 200-300 négyszögöles házikert. A fentieken túl a nagyobb gyepfelület, egynyári virágok, fák már munkaigényesebbek, több gondoskodást és odafigyelést is igényelnek, ebben az esetben a kertépítés is összetettebb feladat lehet. Igen fontos azonban, hogy a kertben eltölthető munkaidőt reálisan mérje fel a kerttulajdonos, hiszen nincsen lehangolóbb látvány a kertépítés során egy kezdeti lelkesedéssel berendezett, majd elhanyagolt kertnél.
 

MUTASD A KERTEDET ÉS MEGMONDOM, KI VAGY?

 
A XXI. században a technikai fejlődés megállíthatatlan, a fejlődést látjuk a lakóházakon, használati tárgyakon, egyéb berendezéseinken, a kertépítészetben is. Sajnos azonban a házikert a legtöbb esetben ezt a fejlődést egyáltalán nem tükrözi. Ezért (is) fontos a kertépítészet, a kertművészet szerepe. Ne mondjunk le a kerttel kapcsolatban (sem) a művészi stílusjegyekről, formaelemekről. A kertépítés során kivitelezett kerti elemek - növények - esztétikai értékeket hordoznak, egy művészi kompozíció részei. Sajnos a családiházas városrészekben a kertek képe kertépítészeti szempontból igen sokszor siralmas. Éppen emiatt nem lehet megelégedni egy tujasorral körbeültetett kerttel, mely semmi esetre sem nevezhető egyedinek és művészinek és amely - a tervező és a kertépítés kivitelezője részéről - semmilyen hozzáértést nem feltételez! Mindenképpen kívánatos, hogy a kerttulajdonosok is fejlettebb ízléssel rendelkezzenek, ezáltal egy nyugat-európai szintű kertművészet, kertépítészet alakulhatna ki hazánkban is.

Hazánkban a kert szép vagy nem szép, gondozott vagy gondozatlan volta sajnos nem presztízskérdés. A legtöbb kerttulajdonos egyáltalán nem törődik azzal, hogy a kertjét lehetőség szerint kifogástalan állapotban tartsa. Gyakori látvány, hogy ízléses, modern ház körül csapnivaló kert éktelenkedik. Tőlünk nyugatra fekvő országokban, ahol már hosszú ideje kialakult a kertművészet, a kertépítészet magas szintje, a lakás kulturáltsági szintje a tulajdonos ízlésének fokmérője, a kert a kultúra mércéje.

A legtöbb családiház-tulajdonosnak van annyi pénze, hogy nem a kerttervezésen, kertépítésen kellene takarékoskodnia. Természetesen tény, hogy a kerttervezés, kertépítés, a díszkert kialakítása, fenntartása pénzt emészt fel (ugyanúgy, ahogyan a lakás, a nyaraló, az autó fenntartása). Természetes igény azonban a költségek csökkentése is, ez azonban nem mehet a kerti kép rovására. Ezért kell kerttervezés és a kertépítés során szakembert igénybe venni.
Minden kertnek esztétikai értéket, sajátos jegyeket kell magán viselnie, a tulajdonos saját egyéniségét, lelkivilágát kell tükröznie, ezt kell a kertépítés során megvalósítani.


A kertépítés, a kertépítészet során a növényeken kívül, melyek a kert legfontosabb élő elemei, az alábbi kerti kiegészítőket alkalmazzuk: